|| Αρχαία Νομίσματα ||  ::Αρχική σελίδα:: 
 

 

Αρχαίοι Έλληνες βασιλείς 

 

ΟΝΟΜΑ                   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Αθήνα 

Πεισίστρατος 561 560 υιός Ιπποκράτη 

Λυκούργος 560 558 υιός Αριστολαΐδη 

Πεισίστρατος 558 556 [βλ. ανωτέρω] 

Λυκούργος 556 546 [βλ. ανωτέρω] Πεισίστρατος 546 527 [βλ. ανωτέρω] 

Ιππίας 527 510 υιός Πεισιστράτου Κλεισθένης 510 506 υιός Μεγακλή Ίππαρχος 496 493 υιός Χάρμου 

Μιλτιάδης 493 489 υιός Κίμωνα 

Θεμιστοκλής 489 476 υιός Νεοκλή 

Κίμων 476 461 υιός Μιλτιάδη 

Περικλής ο Ολύμπιος 461 429 υιός Ξανθίππου 

Κλέων ο Βυρσοδέψης 429 422 υιός Κλεάνετου 

Νικίας 422 420 υιός Νικήρατου 

Αλκιβιάδης 420 415 υιός Κλινία 

Ανδροκλής 415 411 

Πείσανδρος 411 411 

Αλκιβιάδης 411 406 [βλ. ανωτέρω] 

Κλεοφών ο Λυροποιός 406 404 

Κριτίας 404 403 υιός Κάλλαισχρου 

Θρασύβουλος 403 388 υιός Λύκου 

Κέφαλος 388 378 υιός Κολλυτού 

Καλλίστρατος 378 365 υιός Έμπαιδου 

Τιμόθεος 365 361 υιός Κόνωνος 

Αριστοφών 361 υιός Αριστοφάνη 

Δημοσθένης υιός Δημοσθένη 

Υπερείδης 322 υιός Γλαύκιππου 

Φωκίων ο Καλός 322 318 υιός Φώκου 

Δημήτριος ο Φαληρεύς 318 307 υιός Φανοστράτη 

Στρατοκλής 307 301 υιός Ευθύδημου 

Ολυμπιόδωρος 301 295 

Λαχάρης 295 294 

Ολυμπιόδωρος 294 285 

Σπάρτη

γένος Αγιάδων 

Ευρυσθένης ? 930 τετρασέγγονος Ηρακλή 

'Αγις Α' 930 900 υιός Ευρυσθένη 

Εχέστρατος 900 870 υιός 'Αγι Α' Λεοβώτας 870 840 υιός Εχέστρατου 

Δόρυσσος 840 815 υιός Λεοβώτα 

Αγησίλαος Α' 815 786 υιός Δόρυσσου 

Αρχέλαος 786 760 υιός Αγησίλαου Α' 

Τήλεκλος 760 740 υιός Αρχέλαου 

Αλκαμένης 740 700 υιός Τήλεκλου Πολύδωρος 700 665 υιός Αλκαμένη 

Ευρυκράτης 665 640 υιός Πολύδωρου 

Αναξανδρίδας Α' 640 615 υιός Ευρυκράτη 

Ευρυκρατίδας 615 590 υιός Αναξανδρίδα Α' 

Λέων 590 560 υιός Ευρυκρατίδα 

Αναξανδρίδας Β' 560 520 υιός Λέοντα 

Κλεομένης Α' 520 490 υιός Αναξανδρίδα Β' 

Λεωνίδας Α' 490 480 υιός Αναξανδρίδα Β' 

Πλείσταρχος 480 459 υιός Λεωνίδα Α' 

Πλειστοάναξ 459 409 υιός Κλεομένη Α' 

Παυσανίας 409 395 υιός Πλειστοάνακτος 

Αγησίπολις Α' 395 380 υιός Παυσανία 

Κλεόμβροτος Α' 380 371 υιός Παυσανία 

Αγησίπολις Β' 371 370 υιός Κλεομβρότου Α' 

Κλεομένης Β' 370 309 υιός Κλεομβρότου Α' 

Αρεύς Α' 309 265 εγγονός Κλεομένη Β' 

Ακρότατος 265 262 υιός Αρέως Α' 

Αρεύς Β' 262 254 υιός Ακροτάτου 

Λεωνίδας Β' 254 242 εγγονός Κλεομένη Β' 

Κλεόμβροτος Β' 242 241 υιός εξ αγχιστείας Λεωνίδα Β' 

Λεωνίδας Β' 241 236 [βλ. ανωτέρω] 

Κλεομένης Γ' 236 227 υιός Λεωνίδα Β' 

γένος Ευρυποντιδών

Προκλής ? 895 τετρασέγγονος Ηρακλή 

Ευρυπών 895 865 υιός Προκλέους 

Πρύτανις 865 835 υιός Ευρυπώντος 

Πολυδέκτης 835 805 υιός Πρυτάνιδα 

Εύνομος 805 775 υιός Πολυδέκτη 

Χάριλλος 775 750 υιός Ευνόμου 

Νίκανδρος 750 720 υιός Χαρίλλου 

Θεόπομπος 720 675 υιός Νικάνδρου 

Αναξανδρίδας 675 660 υιός Θεοπόμπου 

Αρχίδαμος Α' 660 645 υιός Αναξανδρίδα 

Αναξίλας 645 625 υιός Αρχιδάμου Α' 

Λεωτυχίδας Α' 625 600 υιός Αναξίλα 

Ιπποκρατίδας 600 575 υιός Λεωτυχίδα Α' 

Αγασικλής 575 550 υιός Ιπποκρατίδα 

Αρίστων 550 515 υιός Αγασικλή 

Δημάρατος 515 491 υιός Αρίστωνος 

Λεωτυχίδας Β' 491 469 δισέγγονος Ιπποκρατίδα 

Αρχίδαμος Β' 469 427 εγγονός Λεωτυχίδα Β' 

'Αγις Β' 427 399 υιός Αρχιδάμου Β' 

Αγησίλαος Β' 399 360 υιός Αρχιδάμου Β' 

Αρχίδαμος Γ' 360 338 υιός Αγησιλάου Β' 

'Αγις Γ' 338 331 υιός Αρχιδάμου Γ' 

Ευδαμίδας Α' 331 305 υιός Αρχιδάμου Γ' 

Αρχίδαμος Δ' 305 275 υιός Ευδαμίδα Α' 

Ευδαμίδας Β' 275 244 υιός Αρχιδάμου Δ' 

'Αγις Δ' 244 241 υιός Ευδαμίδα Β' 

Ευδαμίδας Γ' 241 228 υιός 'Αγι Δ' 

Αρχίδαμος Ε' 228 227 υιός Ευδαμίδα Β' 

Τυραννία 

Κλεομένης Γ' 227 222 [βλ. ανωτέρω] 

Μακεδονική κατοχή 222 219 

Λυκούργος 219 210 

Μαχανίδας 210 207 

Νάβις 207 192 

192 πΧ: Ένωση με την Αχαϊκή Συμπολιτεία 

Μακεδονία 

Δυναστεία Αργεάδων 

Κάρανος περίπου 780 πΧ 

Κοίνος περίπου 750 πΧ 

Τυρίμμας περίπου 720 πΧ 

Περδίκκας Α' 670 652 υιός Τυρίμμα 

Αργαίος 652 621 υιός Περδίκκα Α' 

Φίλιππος Α' 621 588 υιός Αργαίου 

Αεροπός Α' 588 568 υιός Φιλίππου Α' 

Αλκέτας 568 540 υιός Αεροπού Α' 

Αμύντας Α' 540 498 υιός Αλκέτα 

Αλέξανδρος Α' 498 454 υιός Αμύντα Α' 

Περδίκκας Β' 454 413 υιός Αλεξάνδρου Α' 

Αρχέλαος 413 399 υιός Περδίκκα Β' 

Ορέστης 399 396 υιός Αρχελάου 

Αεροπός Β' 396 394 

Αμύντας Β' ο Μικρός 394 394 υιός Αρχελάου 

Παυσανίας 394 393 υιός Αεροπού Β' 

Αμύντας Γ' 393 391 δισέγγονος Αλεξάνδρου Α' 

Αργαίος Β' 391 390 Λυγκηστίς 

Αμύντας Γ' 390 369 [βλ. ανωτέρω] 

Αλέξανδρος Β' 369 368 υιός Αμύντα Γ' 

Πτολεμαίος Αλωρίτης 368 365 σύζυγος Ευρυδίκης (χήρας Αμύντα Γ') 

Περδίκκας Γ' 365 359 υιός Αμύντα Γ' 

Αμύντας Δ' 359 359 υιός Περδίκκα Γ' 

Φίλιππος Β' 359 336 υιός Αμύντα Γ' 

Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας 336 323 υιός Φιλίππου Β' 

Περδίκκας 323 321 Ορεστίς 

Φίλιππος Γ' Αρριδαίος 323 317 υιός Φιλίππου Β' 

Αλέξανδρος Δ' Αιγαίος 323 310 υιός Αλεξάνδρου Γ' 

Δυναστεία Αντιπάτρου 

Αντίπατρος Α' 321 319 Χαλκιδική 

Πολυπέρχων 319 316 Τυμφαία 

Κάσσανδρος 316 297 υιός Αντιπάτρου Α' 

Φίλιππος Δ' 297 297 υιός Κασσάνδρου 

Αντίπατρος Β' 297 294 υιός Κασσάνδρου 

Αλέξανδρος Ε' 297 294 υιός Κασσάνδρου 

Δυναστεία Αντιγόνου 

Δημήτριος Α' Πολιορκητής 294 288 Βέροια 

Λυσίμαχος 288 281 Κράννων 

Πτολεμαίος Κεραυνός 281 279 υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου 

Μελέαγρος 279 279 υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου 

Αντίπατρος Ετησίας 279 279 ανιψιός Κασσάνδρου 

Σωσθένης 279 277 

Αντίγονος Β' Γονατάς 277 239 υιός Δημητρίου Α' 

Δημήτριος Β' Αιτωλικός 239 229 υιός Αντιγόνου Β' 

Αντίγονος Γ' Δώσων 229 221 εγγονός Δημητρίου Α' 

Φίλιππος Ε' 221 179 υιός Δημητρίου Β' 

Περσέας 179 168 υιός Φιλίππου Ε' 

168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Αιμίλιο Παύλο, κατακτούν την Μακεδονία 

Ήπειρος 

Νεοπτόλεμος ? ? υιός Αχιλλέα 

Έλενος ? ? σύζυγος Ανδρομάχης (χήρας Νεοπτόλεμου) 

Μολοσσός ? ? υιός Νεοπτόλεμου

'Αδμητος 469 423

Θαρύπας 423 395 υιός Αδμήτου 

Αλκέτας Α' 385 370 υιός Θαρύπα 

Νεοπτόλεμος Α' 370 360 υιός Αλκέτα Α' 

Αλέξανδρος Α' 360 352 υιός Νεοπτόλεμου Α' 

Αρύββας 360 342 υιός Αλκέτα Α' 

Αλέξανδρος Α' 342 331 [βλ. ανωτέρω] 

Νεοπτόλεμος Β' 331 313 υιός Αλεξάνδρου Α' 

Αρύββας 323 ? [βλ. ανωτέρω] 

Αιακίδης ? 313 υιός Αρύββα

Αλκέτας Β' 313 307 υιός Αρύββα 

Πύρρος Α' 307 302 υιός Αιακίδη 

Νεοπτόλεμος Β' 302 296 [βλ. ανωτέρω] 

Πύρρος Α' 298 272 [βλ. ανωτέρω] 

Αλέξανδρος Β' 272 242 υιός Πύρρου Α' 

Πύρρος Β' 242 234 υιός Αλεξάνδρου Β' 

Πτολεμαίος 234 231 υιός Αλεξάνδρου Β' 

Κοινό των Ηπειρωτών 231 168 

168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Ανίκιο Γάλλο, κατακτούν την Ήπειρο 

Συρακούσες 

Γέλων 485 478 υιός Δεινομένη 

Ιέρων Α' 478 467 υιός Δεινομένη 

Θρασύβουλος 467 466 υιός Δεινομένη 

"πολιτεία" 466 415 

Ερμοκράτης 415 410 υιός Έρμωνος 

Διοκλής 410 407 

Δαφναίος 407 406 

Διονύσιος Α' 406 367 υιός Ερμοκρίτου 

Διονύσιος Β' 367 357 υιός Διονυσίου Α' 

Δίων 357 354 

Κάλλιππος 354 352 υιός Φίλωνος 

Ιππαρίνος 352 350 υιός Διονυσίου Α' 

Νυσαίος 350 346 υιός Διονυσίου Α' 

Διονύσιος Β' 346 345 [βλ. ανωτέρω] 

Ικέτας Α' 345 343 

Τιμολέων 343 337 υιός Τιμαινέτου 

Σωσίστρατος Α' 337 322 

Αγαθοκλής 322 289 υιός Καρκίνου 

Ικέτας Β' 289 280 

Θοίνων 280 279 

Σωσίστρατος Β' 279 278 εγγονός Σωσιστράτου Α' 

Πύρρος Α' 278 276 βασιλεύς Ηπείρου 

Ιέρων Β' 276 215 υιός Ιεροκλή 

Ιερώνυμος 215 214 εγγονός Ιέρωνος Β' 

Δεινομένης 214 213 

Επικύδης 213 212 

212 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Κλαύδιο Μαρκέλλο, κατακτούν τις Συρακούσες 

Βασίλειο της Περγάμου

Δυναστεία Ατταλιδών

Φιλέταιρος 283 263 

Παφλαγών Ευμένης Α' 263 241 ανιψιός Φιλέταιρου 

'Ατταλος Α' Σωτήρ 241 197 ξάδερφος Ευμένη Α' 

Ευμένης Β' Σωτήρ 197 160 υιός Αττάλου Α' 

'Ατταλος Β' Φιλάδελφος 160 139 υιός Αττάλου Α' 

'Ατταλος Γ' Φιλομήτωρ 139 133 υιός Ευμένη Β' 

133 πΧ: ο 'Ατταλος Γ' κληροδοτεί το βασίλειο στην Ρώμη 

Βασίλειο της Συρίας 

Δυναστεία Σελευκιδών

Σέλευκος Α' Νικάτωρ 312 281 

Αντίοχος Α' Σωτήρ 281 261 υιός Σελεύκου Α' 

Αντίοχος Β' Θεός 261 247 υιός Αντιόχου Α' 

Σέλευκος Β' Καλλίνικος 247 226 υιός Αντιόχου Β' 

Σέλευκος Γ' Κεραυνός 226 223 υιός Σελεύκου Β' 

Αντίοχος Γ' ο Μέγας 223 187 υιός Σελεύκου Β' 

Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ 187 175 υιός Αντιόχου Γ' 

Αντίοχος Δ' Επιφανής 175 164 υιός Αντιόχου Γ' 

Αντίοχος Ε' Ευπάτωρ 164 162 υιός Αντιόχου Δ' 

Δημήτριος Α' 162 150 υιός Σελεύκου Δ' 

Αλέξανδρος Α' Βάλας 150 146 υιός εξ αγχιστείας Πτολεμαίου ΣΤ' της Αιγύπτου 

Δημήτριος Β' 146 144 υιός Δημητρίου Α' 

Αντίοχος ΣΤ' Διόνυσος 144 142 υιός Αλεξάνδρου Α' 

Διόδοτος Τρύφων 142 138 Απάμεια 

Αντίοχος Ζ' Σιδήτης 138 129 υιός Δημητρίου Α' 

Δημήτριος Β' 129 128 [βλ. ανωτέρω] 

Αλέξανδρος Β' Ζαβινάς 128 123 Αίγυπτος 

Αντίοχος Η' Γρυπός 123 114 υιός Δημητρίου Β' 

Αντίοχος Θ' Κυζικηνός 114 112 υιός Αντιόχου Ζ' 

Αντίοχος Η' 112 111 [βλ. ανωτέρω] 

Αντίοχος Θ' 111 108 [βλ. ανωτέρω] 

Αντίοχος Η' 108 96 [βλ. ανωτέρω] 

Αντίοχος Θ' 96 95 [βλ. ανωτέρω] Σ

έλευκος ΣΤ' 95 95 υιός Αντιόχου Η' 

Αντίοχος Ι' Ευσεβής 95 93 υιός Αντιόχου Θ' 

Αντίοχος ΙΑ' Επιφανής 93 93 υιός Αντιόχου Η' 

Αντίοχος Ι' 93 92 [βλ. ανωτέρω] 

Δημήτριος Γ' Εύκαιρος 92 88 υιός Αντιόχου Η' 

Φίλιππος Α' Φιλάδελφος 88 83 υιός Αντιόχου Η' 

Αρμενική κατοχή 83 69 

Αντίοχος ΙΓ' Ασιατικός 69 66 υιός Αντιόχου Ι' 

Φίλιππος Β' Φιλορωμαίος 66 65 υιός Φιλίππου Α' 

Αντίοχος ΙΓ' 65 63 [βλ. ανωτέρω] 

63 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Πομπήιο, κατακτούν την Συρία 

Βασίλειο της Αιγύπτου 

Δυναστεία Πτολεμαίων

Πτολεμαίος Α' Σωτήρ 323 282 Εορδαία 

Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος 282 246 υιός Πτολεμαίου Α' 

Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης 246 222 υιός Πτολεμαίου Β' 

Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ 222 205 υιός Πτολεμαίου Γ' 

Πτολεμαίος Ε' Επιφανής 205 180 υιός Πτολεμαίου Δ' 

Πτολεμαίος ΣΤ' Φιλομήτωρ 180 164 υιός Πτολεμαίου Ε' 

Πτολεμαίος Η' Φύσκων 170 163 υιός Πτολεμαίου Ε' 

Πτολεμαίος ΣΤ' 163 145 [βλ. ανωτέρω] 

Πτολεμαίος Ζ' 145 145 υιός Πτολεμαίου ΣΤ' 

Πτολεμαίος Η' 145 116 [βλ. ανωτέρω] 

Πτολεμαίος Θ' Λαθύρος 116 107 υιός Πτολεμαίου Η' 

Πτολεμαίος Ι' Αλέξανδρος 107 88 υιός Πτολεμαίου Η' 

Πτολεμαίος Θ' 88 80 [βλ. ανωτέρω] 

Βερενίκη Γ' 80 80 κόρη Πτολεμαίου Θ' 

Πτολεμαίος ΙΑ' 80 80 υιός Πτολεμαίου Ι' 

Πτολεμαίος ΙΒ' Αυλήτης 80 58 υιός Πτολεμαίου Θ' 

Βερενίκη Δ' 58 55 κόρη Πτολεμαίου ΙΒ' 

Πτολεμαίος ΙΒ' 55 51 [βλ. ανωτέρω] 

Κλεοπάτρα Θεά 51 30 κόρη Πτολεμαίου ΙΒ' 

30 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Οκταβιανό, κατακτούν την Αίγυπτο 

Βασίλειο της Βακτρίας

Δυναστεία Διοδότου

Διόδοτος Α' Σωτήρ 256 246 υιός εξ αγχιστείας Αντιόχου Β' της Συρίας 

Διόδοτος Β' 246 227 υιός Διοδότου Α' 

Ευθύδυμος Α' Θεός 227 189 υιός εξ αγχιστείας Διοδότου Α' 

Δημήτριος Α' ο Ανίκητος 189 167 υιός Ευθυδήμου Α' 

Δυναστεία Ευκρατιδών

Ευκρατίδης Α' 167 159 εγγονός Σελεύκου Β' της Συρίας 

Ηλιοκλής 159 130 υιός Ευκρατίδη Α' 

130 πΧ: οι Μογγόλοι Γουέν-τσι κατακτούν την Βακτρία 

Βασίλειο της Ινδίας

Δυναστεία Διοδότου

Αγαθοκλής 167 165 υιός Δημητρίου Α' της Βακτρίας 

Απολλόδωτος Α' 165 163 αδερφός Δημητρίου Α' της Βακτρίας 

Μένανδρος ο Δίκαιος 163 145 υιός εξ αγχιστείας Δημητρίου Α' της Βακτρίας 

Στράτων Α' Επιφανής 145 95 υιός Μενάνδρου 

Διονύσιος 95 80 

Ζώιλος Β' Σωτήρ 95 80 

Απολλοφάνης 95 80 

Ιππόστρατος 58 30 

Δυτικό βασίλειο 

Ανταλκίδας ο Νικηφόρος 130 100 

Αρχίβιος 100 78 ανιψιός Ηλιοκλή Α' της Βακτρίας 

'Επανδρος 100 95 

Φιλόξενος 95 90 

Πευκόλαος 90 87 

Διομήδης 87 82 

Αρτεμίδωρος 82 71 

Τήλεφος 69 61 

Αμύντας 58 50 υιός Ανταλκίδα 

Ερμαίος 50 30 υιός Αμύντα 

30 πΧ: οι Σάκες, υπό τον Σπαλιρίση, κατακτούν την Ινδία

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.