|| Βασιλεύς Γεώργιος Α΄ ||  :: Κεντρική σελίδα :: 
 

Νομίσματα 1, 2, 5 λεπτών

 

Η σχέση της δραχμής του Όθωνα με την δραχμή του Γεωργίου Α', είναι η εξής: 

1 δραχμή Όθωνα = 0,895 δραχμής Γεωργίου Α'

 


 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτόν 

Μέταλλο

χαλκός

Βάρος

1 γραμ.

Διάμετρος

15 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

A. D. Barre 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

Νομισματοκοπείο

1869 

*

Στρασβούργου

1870

*

Στρασβούργου

 

* Το 1989 και 1870 κόπηκαν συνολικά, 14.975.667 νομίσματα. Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Στην άλλη όψη φέρουν την προτομή του Γεωργίου σε νεαρή ηλικία να κοιτάει αριστερά, την επιγραφή "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 95% χαλκός, 40% κασσίτερος και 10% ψευδάργυρος. 

 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτόν  

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

1 γραμ. 

Διάμετρος

15 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

A. D. Barre 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

Νομισματοκοπείο

1878 

7.132.400

Μπορντώ

1879

379.600

Παρισίων

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Στην άλλη όψη φέρουν την προτομή του Γεωργίου σε ώριμη ηλικία να κοιτάει αριστερά, την επιγραφή "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 95% χαλκός, 40% κασσίτερος και 10% ψευδάργυρος.

 

Ονομαστική Αξία

2 λεπτά 

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

2 γραμ.

Διάμετρος

20 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

A. D. Barre 

Νομισματοκοπείο

Στρασβούργου και Παρισίων

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1869 

7.481.724

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Στην άλλη όψη φέρουν την προτομή του Γεωργίου σε νεαρή ηλικία να κοιτάει αριστερά, την επιγραφή "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 95% χαλκός, 40% κασσίτερος και 10% ψευδάργυρος. 

 

Ονομαστική Αξία

2 λεπτά  

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

2 γραμ. 

Διάμετρος

20 χιλ. 

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

A. D. Barre 

Νομισματοκοπείο

Μπορντώ

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1878 *

3.750.000

 

* Το 1878 κυκλοφόρησαν και ποικιλίες με μικρή άγκυρα. Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Στην άλλη όψη φέρουν την προτομή του Γεωργίου σε ώριμη ηλικία να κοιτάει αριστερά, την επιγραφή "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 95% χαλκός, 40% κασσίτερος και 10% ψευδάργυρος.

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά 

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

5 γραμ. 

Διάμετρος

25 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

A. D. Barre 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

Νομισματοκοπείο

1869 

*

Στρασβούργου και Παρισίων

1870

*

Στρασβούργου

 

* Το 1869 και 1870 κόπηκαν συνολικά 23.945.158 νομίσματα. Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι, στην κορυφή του οποίου υπάρχει η επιγραφή "ΟΒΟΛΟΣ". Στην άλλη όψη φέρουν την προτομή του Γεωργίου σε νεαρή ηλικία να κοιτάει αριστερά, την επιγραφή "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 95% χαλκός, 40% κασσίτερος και 10% ψευδάργυρος. 

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά  

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

5 γραμ. 

Διάμετρος

25 χιλ.  

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

A. D. Barre 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

Νομισματοκοπείο

1878 

11.528.210

Μπορντώ

1879

469.790

Παρισίων

1882

11.400.000

Παρισίων

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι, στην κορυφή του οποίου υπάρχει η επιγραφή "ΟΒΟΛΟΣ". Στην άλλη όψη φέρουν την προτομή του Γεωργίου σε ώριμη ηλικία να κοιτάει αριστερά, την επιγραφή "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 95% χαλκός, 40% κασσίτερος και 10% ψευδάργυρος.

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά  

Μέταλλο

Χαλκονικέλιο 

Βάρος

2 γραμ. 

Διάμετρος

17 χιλ. 

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

A. Borrel 

Νομισματοκοπείο

Παρισίων 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1894 

4.000.000

1895

4.000.000

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Στην άλλη όψη φέρουν το βασιλικό στέμμα, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 75% χαλκός και 25% νικέλιο.

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά  

Ημερομηνία

1912 

Ποσότητα

25.053.946 *

Μέταλλο

νικέλιο 

Βάρος

3 γραμ. 

Διάμετρος

19 χιλ. 

Διάμετρος οπής

5 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

C. Pillet 

Νομισματοκοπείο

Παρισίων 

 

* Τα νομίσματα αυτά κόπηκαν τα έτη 1912, 1913, 1914 και 1920 και έφεραν όλα την ημερομηνία 1912. Η παραγγελία των νομισμάτων έγινε στο Παρίσι στον οίκο Companie Francaise de Metaux. Αναλυτικά κόπηκαν 202.108 τεμάχια το 1912, 12.539.094 το 1913, 10.181.994 το 1914 και 2.130.750 το 1920. Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη την αξία, κλαδί ελιάς και την Αθηναϊκή γλαύκα επάνω σε πλαγιασμένο αμφορέα. Στην άλλη όψη φέρουν στα δεξιά το βασιλικό στέμμα, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την ημερομηνία. Επίσης φέρουν στο κέντρο τους οπή. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 98% νικέλιο και 2% χαλκός.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.