|| Νομίσματα της Φραγκοκρατίας ||  ::Αρχική σελίδα:: 
 

 

Δόγηδες της Βενετίας

 

Δόγηδες της Βενετίας από το 1284 έως το 1797
Giovanni Dandolo 1280 - 1289
Pietro Gradenigo 1289 - 1311
Marin Zordi 1311 - 1312
Giovanni Soranzo 1312 - 1328
Francesco Dandolo 1329 - 1339
Bortolomeo Gradenigo 1339 - 1342
Andrea Dandolo 1343 - 1354
Marino Faliero 1354 - 1355
Giovanni Gradenigo 1355 - 1356
Giovanni Delfino 1356 - 1361
Lorenzo Celsi 1361 - 1365
Marco Cornaro 1365 - 1368
Andrea Contarini 1368 - 1382
Michele Morosini 1382
Antonio Veniero 1382 - 1400
Michele Steno 1400 - 1413
Tommaso Mocenigo 1413 - 1423
Francesco Foscari 1423 - 1457
Pasqual Malipiero 1457 - 1462
Cristoforo Moro 1462 - 1471
Nicolo' Tron 1471 - 1473
Nicolo' Marcello 1473 - 1474
Pietro Mocenigo 1464 - 1476
Andrea Vendramin 1476 - 1478
Giovanni Mocenigo 1478 - 1485
Marco Barbarigo 1485 - 1486
Agostino Barbarigo 1486 - 1501
Leonardo Loredano 1501 - 1521
Antonio Grimani 1521 - 1523
Andrea Gritti 1523 - 1538
Pietro Lando 1539 - 1545
Francesco Donato 1545 - 1553
Marc'Antonio Trevisan 1553 - 1554
Francesco Veniero 1554 - 1556
Lorenzo Priuli 1556 - 1559
Girolamo Priuli 1559 - 1567
Pietro Loredano 1567 - 1570
Alvise Mocenigo I 1570 - 1577
Sebastiano Venier 1577 - 1578
Nicolo' Da Ponte 1578 - 1585
Pasquale Cicogna 1585 - 1595
Marin Grimani 1595 - 1605
Leonardo Donato 1605 - 1612
Marc'Antonio Memmo 1612 - 1615
Giovanni Bembo 1615 - 1618
Nicolo' Donato 1618
Antonio Priuli 1618 - 1623
Francesco Contarini 1623 - 1624
Giovanni Corner 1625 - 1629
Nicolo' Contarini 1630 - 1631
Francesco Erizzo 1631 - 1646
Francesco Molin 1646 - 1655
Carlo Contarini 1655 - 1656
Francesco Cornaro 1656
Bertuccio Valerio 1656 - 1658
Giovanni Pesaro 1658 - 1659
Domenico Contarini 1659 - 1675
Nicolo' Sagredo 1675 - 1676
Alvise Contarini 1676 - 1684
Marc'Antonio Giustiniano 1684 - 1688
Francesco Morosini 1688 - 1694
Silvestro Valier 1694 - 1700
Alvise Mocenigo II 1700 - 1709
Giovanni Corner II 1709 - 1722
Alvise Mocenigo III 1722 - 1732
Carlo Ruzzini 1732 - 1735
Alvise Pisani 1735 - 1741
Pietro Grimani 1741 - 1752
Francesco Loredano 1752 - 1762
Marco Foscarini 1762 - 1763
Alvise Mocenigo IV 1763 - 1778
Paolo Renier 1779 - 1789
Lodovico Manin 1789 - 12.05.1797

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.