|| Ιονικό κράτος ||  :: Κεντρική σελίδα :: 
 

Νομίσματα περιόδου 1801-1862

 

 

Ονομαστική Αξία

1 γαζέτα

Ημερομηνία

1801

Βάρος

5,4 γραμ.

Διάμετρος

-

Ποσότητα

-

Μέταλλο

χαλκός

 

Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η αξία του νομίσματος  και η χρονολογία. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και μία μορφή πού φέρει ασπίδα. Υπάρχουν ποικιλίες στην ημερομηνία, έτσι βλέπουμε νομίσματα με παύλα αριστερά της ημερομηνίας, με παύλα δεξιά, καθώς και με αστέρι δεξιά, αριστερά και κάτω από την ημερομηνία.

 

Ονομαστική Αξία

5 γαζέτες 

Ημερομηνία

1801

Βάρος

23 γραμ.

Διάμετρος

-

Ποσότητα

-

Μέταλλο

χαλκός

 

Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η αξία του νομίσματος  και η χρονολογία. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και μία μορφή πού φέρει ασπίδα.  

 

Ονομαστική Αξία

5 γαζέτες

Ημερομηνία

1801 *

Βάρος

23 γραμ.

Διάμετρος

-

Ποσότητα

Μέταλλο

χαλκός

 

Το νόμισμα αυτό αποτελεί παραλλαγή, δεν έχει αστέρια εκατέρωθεν της αξίας, αλλά παύλες. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η αξία του νομίσματος  και η χρονολογία. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και μία μορφή πού φέρει ασπίδα. * Έχει βρεθεί ποικιλία με λάθος στην ημερομηνία και αναφέρει 1081 αντί 1801. 

 

Ονομαστική Αξία

10 γαζέτες

Ημερομηνία

1801

Ποσότητα

Μέταλλο

χαλκός 

 

Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η αξία του νομίσματος  και η χρονολογία. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και μία μορφή πού φέρει ασπίδα.  

 

Ονομαστική Αξία

10 γαζέτες

Ημερομηνία

1801

Ποσότητα

Μέταλλο

χαλκός 

 

Το νόμισμα αυτό αποτελεί παραλλαγή, δεν έχει γραμμές εκατέρωθεν της αξίας. Πολύ σπάνιο. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η αξία του νομίσματος  και η χρονολογία. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και μία μορφή πού φέρει ασπίδα.

 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτό

Ημερομηνία

1821 

Ποσότητα

Μέταλλο

χαλκός 

 

Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", ένας εραλδικός λέοντας και η ημερομηνία.  

 

Ονομαστική Αξία

2 λεπτά

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

4,72 γραμ. 

Διάμετρος

22 χιλ. 

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

W. Wyon 

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1819 

-

1820

-

 

Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", ένας εραλδικός λέοντας και η ημερομηνία.   

 

Ονομαστική Αξία

1 οβολός 

Ημερομηνία

1819 *

Ποσότητα

8.279.000

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

9,45 γραμ. 

Διάμετρος

28 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

W. Wyon 

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου 

 

Στα νομίσματα αυτά υπάρχει και δεύτερος τύπος με πλάγια αντιστροφή. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", ένας εραλδικός λέοντας και η ημερομηνία. Έχουν βρεθεί ποικιλίες όπου δεν εμφανίζετε η φιγούρα στην ίδια θέση κατά την ανατροπή.

 

Ονομαστική Αξία

2 οβολοί 

Ημερομηνία

1819

Ποσότητα

4.140.000

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

18,9 γραμ. 

Διάμετρος

35 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

W. Wyon

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου 

 

Στα νομίσματα αυτά υπάρχει και δεύτερος τύπος με πλάγια αντιστροφή. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", ένας εραλδικός λέοντας και η ημερομηνία.

 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτό 

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

1,89 γραμ.

Διάμετρος

16 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

W. Wyon 

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1834.

-

1835 και 1835.

-

1848 και 1848.

-

1849 και 1849.

-

1851

-

1853 και 1853.

-

1857

-

1862 και 1862.

-

 

Στα νομίσματα αυτά υπάρχουν δύο τύποι. Έτσι σε ορισμένα νομίσματα υπάρχει μία τελεία δίπλα στην ημερομηνία, όπως φαίνετε στον πίνακα. Στις χρονολογίες 1848, 1849, 1851, κόπηκαν συνολικά 13.483.000 νομίσματα. Στις χρονολογίες 1853, 1857, 1862 κόπηκαν συνολικά 1.344.000 νομίσματα. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", ένας εραλδικός λέοντας και η ημερομηνία.

 

Ονομαστική Αξία

30 λεπτά 

Μέταλλο

Άργυρος

Βάρος

1,410 γραμ. 

Διάμετρος

16 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

W. Wyon 

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου  

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1834 και 1834. 

-

1848.

-

1849 και 1849.

-

1851

-

1852

-

1857 και 1857.

-

1862

-

 

Στα νομίσματα αυτά υπάρχουν δύο τύποι. Έτσι σε ορισμένα νομίσματα υπάρχει μία τελεία δίπλα στην ημερομηνία, όπως φαίνετε στον πίνακα. Επίσης υπάρχουν πολλές παραλλαγές σχετικά με την αντιστροφή. Από το 1848 μέχρι και το 1862 κόπηκαν συνολικά 331.000 νομίσματα. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", η αξία και η ημερομηνία, όλα αυτά πλαισιωμένα από δάφνινο στεφάνι.

 

Ονομαστική Αξία

50 λεπτά 

Μέταλλο

Άργυρος

Βάρος

-

Διάμετρος

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

W. Wyon 

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου  

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1834 και 1834. 

-

1848.

-

1849 και 1849.

-

1851

-

1852

-

1857 και 1857.

-

1862

-

 

Στα νομίσματα αυτά υπάρχουν δύο τύποι. Έτσι σε ορισμένα νομίσματα υπάρχει μία τελεία δίπλα στην ημερομηνία, όπως φαίνετε στον πίνακα. Επίσης υπάρχουν πολλές παραλλαγές σχετικά με την αντιστροφή. Στα νομίσματα αυτά εμφανίζεται στην μία όψη η επιγραφή "BRITANNIA" και η μορφή της, καθιστή. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή "ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ", η αξία και η ημερομηνία, όλα αυτά πλαισιωμένα από δάφνινο στεφάνι.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.