|| Ιωάννης Καποδίστριας ||  :: Κεντρική σελίδα :: 
 

Τα νομίσματα της περιόδου Καποδίστρια

 

Οι σχέσεις των νομισμάτων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με τα νομίσματα του νέου Ελληνικού κράτους ήταν οι εξής:

3 άσπρα = 1 παράς

40 παράδες = 1 γρόσι

1 γρόσι = 0,40 του Φοίνικα

 

Τα νομίσματα της περιόδου παρουσιάζουν πάρα πολλούς τύπους. Τα βάρη και οι διαστάσεις αναφέρονται βάση των εγγράφων της εποχής, ωστόσο στη πράξη υπάρχουν, από νόμισμα σε νόμισμα, αποκλίσεις.

 


 

 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτόν 

Ημερομηνία

1828

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός

Βάρος

1,6 γραμ.

Διάμετρος

17 χιλ.

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 1.312.400 μονόλεπτα. Στα νομίσματα αυτά συναντάμε στην μία όψη την αξία ανάμεσα σε φύλα δάφνης και ελιάς, την ημερομηνία και την επιγραφή "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Στην άλλη όψη συναντάμε παράσταση Φοίνικα, ακτίνες ηλίου, σταυρό, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και την χρονολογία της Ελληνικής παλιγγενεσίας (αωκα = 1821)". Τα νομίσματα αυτά υπάρχουν σε διάφορους τύπους. Έτσι συναντάμε νομίσματα με ανεστραμμένες τις έξι ακτίνες, με ΚΥΒΕΡΝΤΗΣ, με ΚΑΠΟΔΙΣΤΙΑΣ, καθώς και με διαφορές στο χτύπημα του μετάλλου, στις παραστάσεις και στις διαμέτρους. Επίσης στα νομίσματα του ενός λεπτού του 1828 και 1830, συναντάμε 2 παραλλαγές στον κύκλο πού περιβάλει τον φοίνικα, η μία με απλό κύκλο και η άλλη με κύκλο από πέρλες.

 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτόν  

Ημερομηνία

1830

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

1,8 γραμ.

Διάμετρος

17 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 1.312.400 μονόλεπτα. Τα νομίσματα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά πού αναφέρονται στο πιο πάνω λεπτό, αλλά με διαφορετικό φοίνικα. Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους. Στα νομίσματα του 1830 στον τύπο με κύκλο από πέρλες χαράκτης είναι ο Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος. Τα νομίσματα με τον συνεχόμενο κύκλο χτυπήθηκαν σε δίσκους του 1828. 

 

Ονομαστική Αξία

1 λεπτόν  

Ημερομηνία

1831

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

1,8 γραμ.

Διάμετρος

17 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Δημήτριος Κοντός και Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 1.312.400 μονόλεπτα. Τα νομίσματα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά πού αναφέρονται στο πιο πάνω λεπτό, αλλά με διαφορετικό φοίνικα και χωρίς κύκλο. Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους.

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά 

Ημερομηνία

1828

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

7,5 γραμ.

Διάμετρος

27 χιλ. του 1828 και 25 χιλ. του 1830

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 642.074 πεντάλεπτα. Στα νομίσματα αυτά συναντάμε στην μία όψη την αξία ανάμεσα σε φύλα δάφνης και ελιάς, την ημερομηνία και την επιγραφή "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Στην άλλη όψη συναντάμε παράσταση Φοίνικα, ακτίνες ηλίου κανονικές και σε άλλη παραλλαγή αντεστραμμένες, σταυρό, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και την χρονολογία της Ελληνικής παλιγγενεσίας (αωκα = 1821). Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους. Επίσης στα νομίσματα των 5 λεπτών του 1828 και 1830, συναντάμε 2 παραλλαγές στον κύκλο πού περιβάλει τον φοίνικα, η μία με απλό κύκλο και η άλλη με κύκλο από πέρλες.

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά  

Ημερομηνία

1830

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

7,5 γραμ.

Διάμετρος

25 χιλ. 

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 642.074 πεντάλεπτα. Τα νομίσματα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά πού αναφέρονται στο πιο πάνω πεντάλεπτο, αλλά με διαφορετικό φοίνικα. Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους. Στα νομίσματα του 1830 στον τύπο με κύκλο από πέρλες χαράκτης είναι ο Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος. Τα νομίσματα με τον συνεχόμενο κύκλο χτυπήθηκαν σε δίσκους του 1828. 

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά  

Ημερομηνία

1831

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

7,5 γραμ.

Διάμετρος

25 χιλ.  

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

Δημήτριος Κοντός και Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 642.074 πεντάλεπτα. Τα νομίσματα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά πού αναφέρονται στο πιο πάνω πεντάλεπτο, αλλά με διαφορετικό φοίνικα και χωρίς κύκλο. Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους.

 

Ονομαστική Αξία

10 λεπτά 

Ημερομηνία

1828

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

16 γραμ.

Διάμετρος

 33 χιλ.

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

 Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 2.884.895 δεκάλεπτα. Στα νομίσματα αυτά συναντάμε στην μία όψη την αξία ανάμεσα σε φύλα δάφνης και ελιάς, την ημερομηνία και την επιγραφή "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Στην άλλη όψη συναντάμε παράσταση Φοίνικα, ακτίνες ηλίου κανονικές και σε άλλη παραλλαγή αντεστραμμένες, σταυρό, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και την χρονολογία της Ελληνικής παλιγγενεσίας (αωκα = 1821)". Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους. Επίσης στα νομίσματα των 10 λεπτών του 1828 και 1830, συναντάμε 2 παραλλαγές στον κύκλο πού περιβάλει τον φοίνικα, η μία με απλό κύκλο και η άλλη με κύκλο από πέρλες.

 

Ονομαστική Αξία

10 λεπτά 

Ημερομηνία

1830

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

15 γραμ.

Διάμετρος

30 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 2.884.895 δεκάλεπτα. Τα νομίσματα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά πού αναφέρονται στο πιο πάνω δεκάλεπτο, αλλά με διαφορετικό φοίνικα. Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους. Στα νομίσματα του 1830 στον τύπο με κύκλο από πέρλες χαράκτης είναι ο Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος. Τα νομίσματα με τον συνεχόμενο κύκλο χτυπήθηκαν σε δίσκους του 1828.

 

Ονομαστική Αξία

10 λεπτά 

Ημερομηνία

1831

Ποσότητα

*

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

15 γραμ

Διάμετρος

30 χιλ. 

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Δημήτριος Κοντός.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

* Συνολικά από το 1828 έως και το 1831 κόπηκαν 2.884.895 δεκάλεπτα. Τα νομίσματα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά πού αναφέρονται στο πιο πάνω δεκάλεπτο, αλλά με διαφορετικό φοίνικα και χωρίς κύκλο. Έχει εντοπιστη ποικιλία με "ΚΥΒΕΡΝΤΗΣ". Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους.

 

Ονομαστική Αξία

20 λεπτά 

Ημερομηνία

1831

Ποσότητα

1.305.848

Μέταλλο

χαλκός 

Βάρος

32 γραμ.

Διάμετρος

33 χιλ.

Περίμετρος

μοτίβο

Χαράκτης

Δημήτριος Κοντός και Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

Στα νομίσματα αυτά συναντάμε στην μία όψη την αξία ανάμεσα σε φύλα δάφνης και ελιάς, την ημερομηνία και την επιγραφή "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Στην άλλη όψη συναντάμε παράσταση Φοίνικα, ακτίνες ηλίου, σταυρό, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και την χρονολογία της Ελληνικής παλιγγενεσίας (αωκα = 1821). Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους, καθώς και διαφορετικές διαμέτρους.

 

Ονομαστική Αξία

1 Φοίνιξ 

Ημερομηνία

1828

Ποσότητα

13.612

Μέταλλο

’ργυρος

Βάρος

3,870 γραμ.

Διάμετρος

20 χιλ.

Περίμετρος

οδόντωση 

Χαράκτης

Χατζή-Γρηγόρης ο Πυροβολιστής.

Νομισματοκοπείο

Αίγινα 

 

Στα νομίσματα αυτά συναντάμε στην μία όψη την αξία ανάμεσα σε φύλα δάφνης και ελιάς, την ημερομηνία και την επιγραφή "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Στην άλλη όψη συναντάμε παράσταση Φοίνικα, ακτίνες ηλίου, σταυρό, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" και την χρονολογία της Ελληνικής παλιγγενεσίας (αωκα = 1821). Και εδώ συναντάμε διάφορους τύπους. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι: 0,900 άργυρος και 0,100 χαλκός.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.