|| Βασιλεύς Παύλος ||  :: Κεντρική σελίδα :: 
 

Τα νομίσματα της περιόδου του Παύλου

 

 

Ονομαστική Αξία

5 λεπτά

Ημερομηνία

1954

Ποσότητα

15.000.000

Μέταλλο

αλουμίνιο

Βάρος

0,9 γραμ. 

Διάμετρος

20 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

Β. Φαληρέας 

Νομισματοκοπείο

Βέρνης

 

Τα νομίσματα αυτά έχουν στο κέντρο τους οπή. Στην μία όψη φέρουν την αξία και τμήμα από στάχυ. Στην άλλη όψη τους φέρουν δάφνινο στεφάνι στην κορυφή του οποίου υπάρχει στέμμα, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την ημερομηνία.

 

Ονομαστική Αξία

10 λεπτά

Μέταλλο

αλουμίνιο

Βάρος

1 γραμ.

Διάμετρος

22 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Β. Φαληρέας  

Ημερομηνίες

Ποσότητα

Νομισματοκοπείο

1954 

48.000.000

Βέρνης

1959

20.000.000

Παρισίων

1964

12.000.000

Βέρνης 

 

Τα νομίσματα αυτά έχουν στο κέντρο τους οπή. Στην μία όψη φέρουν την αξία και τσαμπί από σταφύλι. Στην άλλη όψη τους φέρουν δάφνινο στεφάνι στην κορυφή του οποίου υπάρχει στέμμα, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την ημερομηνία.

 

Ονομαστική Αξία

20 λεπτά

Μέταλλο

αλουμίνιο

Βάρος

1,2 γραμ.

Διάμετρος

24 χιλ.

Περίμετρος

λεία 

Χαράκτης

Β. Φαληρέας  

Ημερομηνίες

Ποσότητα

Νομισματοκοπείο

1954 

24.000.000

Βέρνης 

1959

20.000.000

Παρισίων

1964

8.000.000

Βέρνης 

 

Τα νομίσματα αυτά έχουν στο κέντρο τους οπή. Στην μία όψη φέρουν την αξία και κλαδί ελιάς. Στην άλλη όψη τους φέρουν δάφνινο στεφάνι στην κορυφή του οποίου υπάρχει στέμμα, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την ημερομηνία.

 

Ονομαστική Αξία

50 λεπτά

Μέταλλο

χαλκονικέλιο

Βάρος

2,3 γραμ. 

Διάμετρος

18 χιλ. 

Περίμετρος

οδόντωση 

Χαράκτης

Β. Φαληρέας  

Νομισματοκοπείο

Παρισίων 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1954 

37.228.000

1957

5.108.000

1959

10.160.000

1962

20.500.000

1964

20.000.000

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την προτομή του Παύλου και αναγράφουν "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν τον βασιλικό θυρεό πλαισιωμένο από δυο ροπαλοφόρους Ηρακλειδές, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την αξία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 75% νικέλιο και 25% χαλκός.

 

Ονομαστική Αξία

1 δραχμή

Μέταλλο

χαλκονικέλιο 

Βάρος

4 γραμ. 

Διάμετρος

21 χιλ. 

Περίμετρος

οδόντωση 

Χαράκτης

Β. Φαληρέας 

Νομισματοκοπείο

Παρισίων 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1954 

24.091.000

1957

8.151.000

1959

10.180.000

1962

20.060.000

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την προτομή του Παύλου και αναγράφουν "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν τον βασιλικό θυρεό πλαισιωμένο από δυο ροπαλοφόρους Ηρακλειδές , την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την αξία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 75% νικέλιο και 25% χαλκός.

 

Ονομαστική Αξία

2 δραχμαί

Μέταλλο

χαλκονικέλιο 

Βάρος

6 γραμ. 

Διάμετρος

 24 χιλ.

Περίμετρος

οδόντωση 

Χαράκτης

Β. Φαληρέας  

Νομισματοκοπείο

Παρισίων 

Ημερομηνίες

Ποσότητα

1954 

12.609.000

1957

10.171.000

1959

5.000.000

1962

10.096.000

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την προτομή του Παύλου και αναγράφουν "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν τον βασιλικό θυρεό πλαισιωμένο από δυο ροπαλοφόρους Ηρακλειδές , την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την αξία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 75% νικέλιο και 25% χαλκός. Στα νομίσματα του 1954 υπάρχει και τύπος με λακκάκι στο μάγουλο του Παύλου. 

 

Ονομαστική Αξία

5 δραχμαί

Ημερομηνία

1954

Ποσότητα

21.000.000

Μέταλλο

χαλκονικέλιο 

Βάρος

9,05 γραμ. 

Διάμετρος

28 χιλ. 

Περίμετρος

οδόντωση

Χαράκτης

Β. Φαληρέας  

Νομισματοκοπείο

Βέρνης 

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την προτομή του Παύλου και αναγράφουν "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν τον βασιλικό θυρεό πλαισιωμένο από δυο ροπαλοφόρους Ηρακλειδές , την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την αξία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 75% νικέλιο και 25% χαλκός.

 

Ονομαστική Αξία

10 δραχμαί

Ημερομηνία

1959

Ποσότητα

20.000.000

Μέταλλο

νικέλιο 

Βάρος

10,10 γραμ. 

Διάμετρος

30 χιλ. 

Περίμετρος

λεία

Χαράκτης

Β. Φαληρέας 

Νομισματοκοπείο

Παρισίων 

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την προτομή του Παύλου και αναγράφουν "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν μικρό βασιλικό θυρεό πλαισιωμένο από δυο ροπαλοφόρους Ηρακλειδές , την αξία κάτω από τον θυρεό και την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ".

 

Ονομαστική Αξία

20 δραχμαί

Ημερομηνία

1960

Ποσότητα

20.019.000

Μέταλλο

Άργυρος

Βάρος

7,5 γραμ.

Διάμετρος

24 χιλ. 

Περίμετρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Χαράκτης

Β. Φαληρέας 

Νομισματοκοπείο

Λονδίνου

 

Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την προτομή του Παύλου και αναγράφουν "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν την αξία και μια μυθική μορφή επάνω σε άλογο, στα πόδια της οποίας υπάρχει δελφίνι. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 0,835 άργυρος και 0,165 χαλκός.

 

Ονομαστική Αξία

30 δραχμαί

Ημερομηνία

1963

Ποσότητα

3.000.000

Μέταλλο

Άργυρος

Βάρος

18 γραμ. 

Διάμετρος

34 χιλ. 

Περίμετρος

ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Χαράκτης

Β. Φαληρέας 

Νομισματοκοπείο

Παρισίων

 

Τα νομίσματα αυτά κόπηκαν σαν αναμνηστικά για τα 100 χρόνια της δυναστείας. Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη τον χάρτη της Ελλάδος και την αξία. Στην άλλη όψη φέρουν τις χρονολογίες 1863 - 1963 και τον βασιλικό θυρεό, ο οποίος καλύπτεται στις άκρες του από τις κεφαλές των πέντε βασιλέων. Κάθε κεφαλή αναγράφει και το όνομα του βασιλιά. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 0,835 άργυρος και 0,165 χαλκός.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.