|| Εικόνες νομισμάτων ||  ::κεντρική::  ::e-mail::  ::portal:: 

 

Αρχαία Ελληνικά νομίσματα

       Επιλέξτε: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

 

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα φωτογραφικό λεύκωμα το οποίο περιλαμβάνει εικόνες αρχαίων Ελληνικών, Ρωμαϊκών, Βυζαντινών και μεσαιωνικών νομισμάτων. Θα προστίθενται μόνο αξιόλογες εικόνες νομισμάτων πού βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή την στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες 196 εικόνες νομισμάτων.

 

Οι φωτογραφίες είναι μια ευγενική προσφορά της σελίδας FORVM: http://ancient-coin-forum.com/ 

 


 

Ιωνία. 650-590 π.Χ. Τρίτη εξ ηλέκτρου.

Ιωνία, 650-590 πΧ. Ήλεκτρο, ημιέκτη (1/12 στατήρα).

Λυδία.  650-561 π.Χ. Ήλεκτρο.

Λυδία. 650-561 π.Χ. Τρίτη εξ ηλέκτρου.

Ιωνία, Μίλητος. 6ος π.Χ. αιώνας. Αργυρό νόμισμα, 1/12 του  στατήρα. 
Λέσβος, Μυτιλήνη. 480-450 π.Χ. Έκτη εξ ηλέκτρου.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.