|| Εικόνες νομισμάτων ||  ::κεντρική::  ::e-mail::  ::portal:: 

 

Βυζαντινά νομίσματα

Επιλέξτε: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

 

Αναστάσιος Α' ο δίκορος, χρυσός σόλιδος, 491-518 μ.Χ.

 

Αναστάσιος Α' ο δίκορος, χάλκινος φόλλις, 491-518 μ.Χ. 

Ιουστίνος Α', χρυσό σημίσιον, 518-527 μ.Χ.

Ιουστίνος Α', αργυρό 1/3 σιλίκουας 518-527 μ.Χ. 

Ιουστινιανός Α', χάλκινο 12 νούμμι, 527-565 μ.Χ. 

 

Ιουστινιανός Α', χάλκινο μισός φόλλις, 527-565 μ.Χ. 

Ιουστινιανός Α', χρυσός σόλιδος, 527-565 μ.Χ. 

Click here to see a larger image

Ιουστίνος Β', φόλλις, 565-578 μ.Χ. 

Τιβέριος Β', φόλλις, 578-582 μ.Χ. 

Μαυρίκιος, χρυσό τρημίσιον, 582-602 μ.Χ. 

Φωκάς, 30 νούμμι, 602-610 μ.Χ. 

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.