|| Εικόνες νομισμάτων ||  ::κεντρική::  ::e-mail::  ::portal:: 

 

Μεσαιωνικά δυτικά νομίσματα

Επιλέξτε: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

 

gold bezant

GOLD BEZANT (or dinar), 

late 12th to mid 13th century.

21.3 x 23.4 mm. 3.35 grams. 

I-11.jpg (17579 bytes) Italy, Venice, Doge Francis Dandolo, 1328-1339
I-12.jpg (22904 bytes)

Italy, Venice, Doge Andrea Dandolo, 1342-1354, 

AR Grosso or Matapane (20x22mm)

I-13.jpg (26026 bytes)

Italy, Venice, Doge Antonio Venier,

1382-1400, AR Grosetto (22mm)

I-14.jpg (17392 bytes)

Italy, Venice, Doge Francis Foscari,

  1423-1457, AR Grosetto (20mm)

tripoli gros

TRIPOLI, BOHEMOND VI. AD 1251-1275.

Silver Gros. 24.8 x 25.3 mm. 4.03 grams.

edessa.jpg (9690 bytes)

edessa Baldwin II - AE - after c. 1110 

tripoli.jpg (22914 bytes)

Tripoli Raymond I or II -AE  

-1099-1105 or 1137-1152 

 

tripoli2.jpg (33631 bytes)

Tripoli Bohemond VI - AR Gros -

 1251-1275 MET 491 / CCS 22

E-23.jpg (15200 bytes)

Crusader States, Frankish Greece, Achaea, 

Philip of Taranto, 1306-1313,  

Billon Denier Tournois 

F-11A.jpg (28048 bytes)

Flanders, Charles the Bold 1467-1477,

 AR Double Patard  (26x27mm)

H-9.jpg (14745 bytes)

England, Henry III, 1216-1246

AR Shortcross Penny (19mm)

I-8.jpg (12840 bytes)

England, Edward I, 1279 , AR 

(slightly debased) Farthing  (11x13mm)

I-9.jpg (19310 bytes)

England, Edward I, 1282-1283, AR Penny (19mm)

H-12.jpg (24096 bytes)

England, Edward II, 1307-1327, 

AR Penny (18mm)

J-9.jpg (8993 bytes)

England, Henry VI, 1430-1434,

 AR Halfpenny (14mm)

F-5.jpg (35168 bytes)

England, Edward IV, 1461-1470,and 

1471-1483, 1st reign,  AR Groat (26mm)

I-10.jpg (8323 bytes)

England, Henry VIII, 1526-1544

 (reigned 1509-1547)

J-11.jpg (15203 bytes)

England, Elizabeth I, 

1558-1603, AR Penny (15mm)

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.