|| Βυζαντινά Νομίσματα ||  ::Αρχική σελίδα:: 
 

 

Σύμβολα σε νομίσματα

 

Διάφορα σύμβολα παρουσιάζονται στα Βυζαντινά νομίσματα. Ακολουθούν ορισμένα από αυτά μαζί με μια μικρή περιγραφή.

Στέμμα : Σύμβολο εξουσίας του αυτοκράτορα. Απεικονίζετε σκέτο ή με στολίδια που κρέμονταν εκατέρωθεν του προσώπου.

Τούφα : Ένα ειδικό στέμμα με φτερά παγωνιού που φόραγαν οι βασιλείς σε θριάμβους.

Χλαμύδα : Μακρύς κόκκινος μανδύας που φόραγε ο αυτοκράτορας κατά την στέψη του.

Σφαίρα : Συμβολίζει τον κόσμο.

Σταυροφόρος σφαίρα : Συμβολίζει την κυριαρχία του εσταυρωμένου στον κόσμο.

Ακακία ή Ανεξικακία : Κυλινδρικό πουγκί από κόκκινο μετάξι που περιείχε χώμα.  Συμβολίζει το πεπερασμένο του ανθρώπου και το ασταθές της επίγειας βασιλείας.

Μάππα : Το λευκό μαντίλι που ο αυτοκράτορας πετούσε για να αρχίσουν οι ιππικοί αγώνες.

Σκήπτρο : Έμβλημα του αυτοκράτορα. Έφερε συνήθως στην άκρη του αετό, σταυρό ή λάβαρο.

Αποκόμβια : Σφραγισμένα πουγκιά με νομίσματα που προορίζονταν για πληρωμές. Τα μεγάλα ποσά υπολογίζονταν με λίτρες χρυσού ή κεντηνάρια (centenaria). Το κεντηνάριο ισούταν με 100 λίτρες χρυσού. Οι 100 λίτρες χρυσού ζύγιζαν περίπου 32,5 κιλά.

Τραχέα : Ονομασία που υποδηλώνει τα κοιλόκυρτα νομίσματα.

Σενζάτον : Οι σόλιδοι που έφεραν την παράσταση του ένθρονου Χρηστού, (σένζος σημαίνει θρόνος).

Ηλιοσεληνάτα : Τα νομίσματα που φέρουν δεξιά και αριστερά της κεφαλής του Χρηστού ημισέληνο ή κύκλο. Θεωρήθηκε ότι συμβόλιζαν τον ήλιο και την σελήνη, όμως αυτό ήταν μάλλον λάθος μια και στα νομίσματα χαράζονταν δύο κύκλοι ή δύο ημισέληνοι και ποτέ και τα δύο σύμβολα μαζί.    

Ρωμανάτον : Το ιστάμενο νόμισμα του Ρωμανού Γ'.

Σταυράτον : Το ιστάμενο νόμισμα του Κωνσταντίνου Θ' στο οποίο ο αυτοκράτορας φέρει σταυροφόρο σκήπτρο. Ο όρος αυτός δεν έχει καμία σχέση με το ασημένιο σταυράτο των Παλαιολόγων.

Δουκάτον : Ο όρος υποδηλώνει μάλλον κοπές του Μιχαήλ Δούκα. 

Δικέφαλος αετός :  Βυζαντινό αυτοκρατορικό έμβλημα, το οποίο συμβόλιζε την κυριαρχία του Βυζαντίου στην Ευρώπη και την Ασία. Πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε αετούς ως έμβλημα στο Βυζάντιο ήταν ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγος. Θέλοντας να τιμήσει τον αδερφό του Ιωάννη (13ος αι.) για το νικηφόρο αγώνα του εναντίον του ηγεμόνα της Αχαΐας Βιλλαρδουίνου, του απένειμε το αξίωμα του σεβαστοκράτορα και τα ανάλογα διάσημα. Δικέφαλος αετός βρέθηκε σε μια βενετική τριήρη ως μίμηση της βυζαντινής ναυαρχίδας.

 Δικέφαλους αετούς συναντάμε σε νομίσματα του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ Κομνηνού (1339 - 1417), στο Μιστρά πάνω σε μαρμάρινη πλάκα και σε επιγραφές του δεσποτάτου της Ηπείρου. Επίσης συναντάμε δικέφαλους αετούς και σε σφραγίδες των Παλαιολόγων. Οι αυτοκράτορες της Νίκαιας χρησιμοποίησαν το δικέφαλο αετό ως έμβλημα, για να δείξουν την κυριαρχία τους στις δύο ηπείρους Ευρώπη - Ασία, σε αντίθεση με τους Λατίνους, που είχαν τον απλό αετό. Στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιήθηκε ως έμβλημα από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β΄ τον Παλαιολόγο (1289 - 1328) μέχρι την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.