|| Βυζαντινά Νομίσματα ||  ::Αρχική σελίδα:: 
 

 

Χρονική γραμμή γεγονότων

 

Χρονολογία

Γεγονότα

325

Α' Οικουμενική σύνοδος Νίκαιας, καταδίκη Αρείου

330

Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης

337

Θάνατος Κωνσταντίνου

390

Καταπνίγεται η στάση των Θεσσαλονικέων από τον Θεοδόσιο

395

Θάνατος Θεοδοσίου, οριστική διαίρεση του κράτους

431

Γ' Οικουμενική σύνοδος Εφέσου κατά Νεστορίου

476

Κατάλυση δυτικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

532

Στάση του Νίκα

537

Εγκαίνια Αγίας Σοφίας 

533/554

Πόλεμοι Ιουστινιανού στην Δύση

553

Ε' Οικουμενική σύνοδος Κατά Μονοφυσιτών

615

Κυρίευση των Ιεροσολύμων από τους Πέρσες και αρπαγή του Τιμίου Σταυρού

622

Εκστρατεία Ηρακλείου κατά των Περσών

629

Τέλος πολέμου και επαναφορά του Τιμίου Σταυρού

632

Θάνατος του Μωάμεθ, αρχίζει η εξάπλωση των Αράβων

673 - 678

Πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες

679 - 680

Βούλγαροι εγκαθίστανται στα Βαλκάνια

717 - 718

Δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες. Απόκρουση των Αράβων

726/730

Αρχή Εικονομαχίας

787

Ζ' Οικουμενική σύνοδος Νίκαιας. Αναστήλωση των Εικόνων

815 - 843

Δεύτερη φάση της Εικονομαχίας

823 - 824

Κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες

863

Αποστολή Κυρίλλου και Μεθόδιου στους Μοραβούς

927

Μεγάλος λιμός

961

Απελευθέρωση της Κρήτης από του Άραβες από τον Νικηφόρο Φωκά

989

Προχωρεί ο Εκχριστιανισμός των Ρώσων 

996

Ο Βασίλειος Β' παίρνει μέτρα κατά των "δυνατών"

1054

Σχίσμα της Εκκλησίας

1071

Μάχη Μαντζικέρτ. Εδραίωση των Τούρκων στην Μικρά Ασία. Χάνονται οι Βυζαντινές κτήσεις στην Ιταλία από τούς Νορμανδούς.

1081 - 1149

Επιδρομές Νορμανδών

1185

Οι Νορμανδοί κατακτούν την Θεσσαλονίκη

1185 - 1204

Δυναστικές έριδες και κακοδιοίκηση

1188

Ιδρύετε νέο Βουλγαρικό κράτος

1204

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους

1204 - 1261

Λατινοκρατία. Ελληνικά κράτη παραμένουν μόνο η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, Το Δεσποτάτο της Ηπείρου και η αυτοκρατορία της Νίκαιας

1261

Απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης

1274

Σύνοδος στην Λυών για ένωση των Εκκλησιών

1342 - 1349

Επανάσταση των Ζηλωτών. Η δημοκρατία της Θεσσαλονίκης 

1348

Δεσποτάτο Μυστρά

1389

Μάχη του Κοσσυφοπεδίου

1430

Οι Τούρκοι κυριεύουν την Θεσσαλονίκη

1438 - 1439

Σύνοδος Φλωρεντίας

1453

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.